Service og sikkerhed


Vi tilbyder service af mange forskellige typer af anlæg.

Vi er certificeret til at servicere ABV-anlæg, som kræver dokumenteret gennemgang og test, for at sikre funktionsdygtighed ved en eventuel brand.

Første servicebesøg er en grundig gennemgang, for at konstatere mulige fejl og mangler. 

At kontrollere fejl og mangler vil blandt andre kontrolpunkter være: At gennemgå endemodstande, kabling, opsætning, programmering, placeringer osv. da systemet kan vise ”OK”, uden at virke efter hensigten.

Under service belyses det om anlægget lever op til de nødvendige lovkrav, der er beskrevet i den samlede CE-mærkning. Jf. DBIs retningslinje 027 er det lovpligtigt at få udført service og gennemgang af automatiske brandventilationsanlæg årligt.

Efter den første gennemgang af anlægget tegner vi gerne en servicekontrakt, så der er sikkerhed for at vi kommer tilbage og servicerer anlægget igen året efter. Ved det årlige service vil udfordringer med anlægget altid blive belyst og bliver fulgt op med et tilbud om udbedring.

De samme komponenttyper bliver brugt til røgudluftning. Disse anlæg skal også serviceres årligt, af en anerkendt virksomhed.

Vi servicerer også anlæg beregnet til komfort, som kan have forskelligartet teknisk styring som f.eks. termostater, ugeure og CO2-målere.

Her sikres det at alle enheder fungerer korrekt. Selvom det ikke er et krav at servicere et komfort anlæg, så sikrer det en lang levetid, og en god funktionsdygtighed, der i systemets levetid betaler sig.