Databeskyttelseserklæring

Vi er glade for, at du har besøgt vores hjemmesider. I det følgende vil vi informere dig om, hvordan vi behandler dine personlige data iht. art. 13 Generel forordning om databeskyttelse (databeskyttelsesforordningen). 

Ansvarlig for dataindsamlingen og behandlingen, som beskrives i det følgende:

D+H Danmark A/S
Bløden 2
DK-9900 Frederikshavn

Telefon: +49 40 60565 0
Telefax: +49 40 60565 222

www.dh-partner.com/dk/da/
infodh-partner.com

IP-adressen, der sendes af din webbrowser, lagrer vi udelukkende af formålsbestemte årsager i en periode på 7 dage, med henblik på at registrere, afgrænse og afværge angreb på vores hjemmesider. Når denne periode er ovre sletter eller anonymiserer vi IP-adressen. Retsgrundlaget er art. 6 stk. 1 lit. f i databeskyttelsesforordningen.

For at beskytte dine data mod uønsket adgang i videst muligt omfang, træffer vi tekniske og organisatoriske forholdsregler. Vi anvender kryptering på vores sider. Dine oplysninger overføres fra din computer til vores server og omvendt via internettet ved hjælp af TLS-kryptering. Det kan ses ved, at hængelåsen nederst i din browsers statusbjælke er lukket, og at adresselinjen begynder med https:// .

Vi videregiver dine data inden for rammerne af en ordrebehandling iht. art. 28 i databeskyttelsesforordningen til tjenesteudbydere, der understøtter os i forbindelse med driften af vores hjemmesider, og de dermed sammenhængende processer. Det er f.eks. hosting-tjenesteudbyderen. Vores tjenesteudbydere er underlagt vores instrukser og dermed forpligtet ifølge kontrakt.

I det efterfølgende angiver vi de ordrebehandlere, som vi samarbejder med, såfremt dette endnu ikke er sket i databeskyttelseserklæringens foranstående tekst. Hvis der i henhold til disse rammer overføres data uden for EU eller EØS, foretager vi angivelser til det passende databeskyttelsesniveau.

Ordrebehandler

D+H Mechatronic AG

Formål

Webhosting, vedligeholdelse af hjemmesider, sporingsanalyser

 

Tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau

Kun behandling inden for EU/EØS                           

Ved behandling af dine personlige data giver databeskyttelsesforordningen dig bestemte rettigheder som bruger af en hjemmeside:

1. Indsigtsret (art. 15 i databeskyttelsesforordningen): 

Du har ret til at forlange at få at vide, om der behandles pågældende personrelaterede data; hvis det er tilfældet, så har du ret til at få indsigt i disse personrelaterede data og til de informationer, der er anført i detaljer i art. 15 i databeskyttelsesforordningen. 

2. Ret til at få oplysninger rettet og slettet (art. 16 og 17 i databeskyttelsesforordningen): 

Du har ret til at forlange straks at få rettet urigtige personrelaterede data og evt. korrigeret ufuldstændige personrelaterede data. 

Du har desuden ret til at forlange, at personrelaterede data, der vedrører dig, straks bliver slettet, hvis en af de anførte grunde i art. 17 i databeskyttelsesforordningen gør sig gældende, f.eks. hvis dataene ikke længere er nødvendige til opfyldelse af de pågældende formål. 

3. Ret til begrænsninger i behandlingen (art. 18 i databeskyttelsesforordningen): 

Du har ret til at forlange begrænsninger i behandlingen, hvis der foreligger en af de forudsætninger, der er anført i art. 18 i databeskyttelsesforordningen, f.eks. hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen, under en evt. kontrol. 

4. Ret til at transmittere data (art. 20 i databeskyttelsesforordningen): 

I bestemte tilfælde, der fremgår i detaljer i art. 20 i databeskyttelsesforordningen, har du ret til at modtage personrelaterede data om dig selv i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at forlange, at disse data transmitteres til en tredje person.  

5. Indsigelsesret (art. 21 i databeskyttelsesforordningen): 

Indsamles der data på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. f (databehandling til varetagelse af berettigede interesser), har du ret til, af årsager, der skyldes din særlige situation, til hver en tid at gøre indsigelse mod behandlingen. Så behandler vi ikke længere de personrelaterede data, med mindre der foreligger påviselige, ufravigelige, beskyttelsesværdige årsager til behandlingen, der vejer tungere end interesserne, rettighederne og frihederne for den pågældende person, eller behandlingen sker med henblik på at gøre retskrav gældende, udøve dem eller forsvare dem.

6. Klageadgang hos en tilsynsførende myndighed

Du har iht. art. 77 i databeskyttelsesforordningen ret til at indgive klage hos en tilsynsførende myndighed, hvis du mener, at behandlingen af data om dig selv er i strid med datasikkerhedslovgivningen. Klageadgangen kan først og fremmest gøres gældende hos en tilsynsførende myndighed i medlemsstaten for din bopæl, din arbejdsplads eller stedet for den formodede krænkelse.

7. Kontaktoplysninger om den registreredes rettigheder i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse:

D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Straße 28–32
22949 Ammersbek
Email: dsgvo@dh-partner.com
Kontor: +49 40 605 65 0

Hvis vi indhenter samtykke fra den registrerede til behandling af personoplysninger, er retsgrundlaget artikel 6, stk. 1, litra a), i den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, er retsgrundlaget artikel 6, stk. 1, litra b, i GDPR. Dette gælder også for behandling, der er nødvendig for udførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse.
Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som vores virksomhed er underlagt, er retsgrundlaget artikel 6, stk. 1, litra c, i DSGVO. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig af hensyn til vitale interesser (for den registrerede eller en anden fysisk person), tjener artikel 6, stk. 1, litra d) i GDPR som retsgrundlag. Hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte en legitim interesse hos vores virksomhed eller en tredjepart, og den registreredes interesser, grundlæggende rettigheder og friheder samt den førstnævnte interesse ikke opvejer dette, tjener artikel 6, stk. 1, litra f), i DSGVO som retsgrundlag for behandlingen.

For fjernvedligeholdelsesgatewayen gemmes e-mailadressen og en adgangskode pr. person ("bruger") og bruges til godkendelse i systemet samt nulstilling af adgangskoden og e-mailmeddelelser om enhedshændelser, hvis det er konfigureret. Enhedshændelser er synlige for brugeren i maksimalt 2 år. Hver bruger er tildelt en virksomhed til administration af en eller flere enheder. Firmanavn, afdeling, by, region/distrikt/stat og landoplysninger gemmes.

På vores hjemmesider anvender vi cookies, der er nødvendige for brugen af vores hjemmesider. Andre cookies anvendes med henblik på analyse, tracking eller i reklameøjemed. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din enhed og kan udlæses. Man skelner mellem session-cookies, der slettes igen, når du lukker din browser, og permanente cookies, der også gemmes efter den enkelte session er afsluttet. Cookies kan indeholde data, der gør det muligt at genkende den anvendte enhed. Cookies indeholder også til dels oplysninger om bestemte indstillinger, der ikke kan personrelateres. 

Første gang du besøger vores website, bliver du spurgt, om du accepterer brugen af cookies, der anvendes med henblik på analyse, tracking eller i reklameøjemed. Hvis du accepterer brugen af disse cookies, kan du trække dit samtykke tilbage her via cookie-indstillingerne.

De nedenstående cookie-typer anvendes på vores hjemmesider:

Nødvendige cookies

Disse cookies muliggør forskellige grundlæggende funktioner for at gøre vores hjemmeside optimalt anvendelig. De hjælper os også med at gøre vores hjemmeside så brugervenlig som muligt. Uden de nødvendige cookies kan vores hjemmeside ikke fungere korrekt.

Retsgrundlag: I henhold til art. 6, stk. 1, lit. f DSGVO har vi en legitim interesse i at stille vores hjemmeside til rådighed på en teknisk fejlfri og optimeret måde ved hjælp af disse cookies.

Cookies til statistik

Disse cookies giver os mulighed for anonymt at evaluere de besøgendes adfærd på vores hjemmeside. Vi registrerer bl.a., hvilke links der klikkes på, og hvor længe besøgende bliver på de enkelte sider.

Retsgrundlag: I henhold til art. 6, stk. 1, lit. a DSGVO kan vi behandle dine data med dit samtykke til brugen af disse cookies (f.eks. via vores cookiebanner). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke via via cookie-indstillingerne.

Markedsføringscookies

Disse cookies bruges af tredjepartsudbydere til at spore besøgende på hjemmesider. Formålet er at vise (reklame)indhold, der er relevant og tiltrækkende for dig. Dette indhold vises afhængigt af din tidligere brug og surfingadfærd. Sporing kan også finde sted på tværs af enheder - dvs. via mobiltelefon, tablet eller pc.

Retsgrundlag: I henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i DSGVO kan vi behandle dine data med dit samtykke til brugen af disse cookies (f.eks. via vores cookiebanner). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke via via cookie-indstillingerne.

Du kan indstille din browser til at informere dig om placeringen af cookies. Dette gør brugen af cookies gennemsigtig for dig. Derudover kan du til enhver tid slette cookies og forhindre placeringen af nye cookies via den tilsvarende browserindstilling. Vær opmærksom på, at vores hjemmesider i så fald muligvis ikke vises optimalt, og at nogle funktioner muligvis ikke længere er teknisk tilgængelige.

Google kan teknisk sammenkæde de pseudonyme karakteristika for f.eks. dine enheder som tablet, smartphone og e-mailindbakken med hinanden (Cross Device Marketing). Dette forudsætter, at du tidligere har givet din accept af denne databehandling til Google. Dermed kan Google gennemføre annoncekampagner målrettet via forskellige enheder.

Dine data overføres til Google og lagres i USA. Google vil således udelukkende anvende alle informationer af formålsbestemte årsager til at analysere brugen af vores hjemmeside for os og udarbejde rapporter om hjemmesideaktiviteterne.

På vores hjemmesider integrerer vi korttjenester, der ikke er gemt på vores servere. For at åbningen af vores hjemmesider med integrerede korttjenester ikke automatisk medfører, at indhold fra tredjeparten efterindlæses, viser vi i et første trin kun lokalt lagrede miniaturer af kortene. Hermed får tredjeparten ingen informationer.
Først efter et klik på miniaturen, efterindlæses indhold fra tredjepart. Herved får tredjepart informationer om, at du har åbnet vores side samt de teknisk nødvendige brugsdata. Vi har ingen indflydelse på den videre databehandling via tredjeparten. Ved at klikke på miniaturen giver du os dit samtykke til at efterindlæse indhold fra tredjepart. 

Indlejringen er baseret på dit samtykke, forudsat at du tidligere har givet dit samtykke ved at klikke på miniaturebilledet. 
Bemærk venligst, at indlejring af nogle korttjenester resulterer i, at dine data behandles uden for EU eller EØS (især i USA). Hvis dataene behandles uden for EU eller EØS (især i USA) i denne sammenhæng, giver vi oplysninger om databeskyttelsesniveauet i nedenstående tabel.

Udbyder Passende databeskyttelsesniveau Tilbagekaldelse af samtykket
Google LLC (USA) For overførsler til USA sikres et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau ved certificering af udbyderen i overensstemmelse med beslutningen om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet (EU-U.S. Data Privacy Framework). Hvis du har klikket på en miniature, genindlæses indholdet fra tredjepart straks. Hvis du til gengæld ikke ønsker en sådan genindlæsning til andre sider, skal du ikke længere klikke på disse miniaturer.

Serviceudbyderen er: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, et datterselskab til Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Vi bruger webanalyseværktøjet "Google Analytics" til at designe vores hjemmesider efter behov. Google Analytics opretter pseudonyme brugsprofiler. Til dette formål gemmes permanente cookies på din terminalenhed, som vi læser. På denne måde kan vi genkende tilbagevendende besøgende og tælle dem som sådan.

Inden for rammerne af Google Analytics-tjenesten understøtter Google Ireland Limited os som databehandler i overensstemmelse med art. 28 DSGVO. Databehandling kan også udføres af Google uden for EU eller EØS (især i USA). Med hensyn til Google sikres et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau på grundlag af beslutningen om tilstrækkelighed (EU-USA's databeskyttelsesramme). Google forpligter sig også til at indgå standardkontraktbestemmelser med yderligere underbehandlere.

Databehandlingen er baseret på dit samtykke, forudsat at du har givet dette via vores banner. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. For at gøre det skal du følge dette link og foretage de relevante indstillinger via vores banner: cookie-indstillingerne.

Leverandør

Google

Passende databeskyttelsesniveau

For overførsler til USA sikres et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau ved certificering af udbyderen i overensstemmelse med beslutningen om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet (EU-U.S. Data Privacy Framework).

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, skal du klikke her og foretage den relevante indstilling via vores banner.

Dette website anvender Google Ads. Ads er et online-reklameprogram fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Inden for rammerne af Google Ads anvendes den såkaldte conversion tracking-funktion. Når du klikker på en reklame, der er aktiveret af Google, lagres der en cookie med henblik på conversion tracking. Disse cookies mister deres gyldighed efter 7 dage og anvendes ikke til personlig identificering af den besøgende på vores website. Hvis du besøger bestemte sider på dette website, og cookien ikke er udløbet endnu, kan Google og vi registrere, at du har klikket på annoncen og blev ført videre til denne side.

Enhver Google Ads-kunde får en anden cookie. De forskellige cookies kan ikke spores tilbage igen via websites fra Ads-kunder. De indhentede informationer vha. conversion-cookies har til formål at generere conversion-statistikker for Ads-kunder, der har besluttet sig for conversion tracking. Ads-kunder informeres om det samlede antal brugere, der har klikket på deres annonce og er ført videre til en side, der er forsynet med en conversion tracking-tag. De modtager imidlertid ingen informationer, som kan bidrage med at identificere besøgende personligt. Når du ikke ønsker at tage del i tracking, kan du gøre indsigelse mod denne anvendelse ved at deaktivere cookien fra Google conversion tracking via din internet-browser under brugerindstillinger. Dermed registreres du ikke i conversion tracking-statistikkerne.

Lagringen af "conversion-cookies" foretages på grundlag af dit samtykke iht. art. 6 stk. 1 lit. a i databeskyttelsesforordningen (f.eks. via vores cookie banner). Som en website-indehaver af en website har vi en berettiget interesse i at analysere brugernes adfærd for at forbedre vores tilbud på internettet og vores markedsføring.

Yderligere informationer om Google Ads og Google conversion tracking kan du finde i Googles bestemmelser om databeskyttelse:
https://policies.google.com/privacy?hl=en

Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om lagring af cookies. Du har også mulighed for kun at tillade cookies i enkelte tilfælde samt udelukke accept af cookies i bestemte tilfælde eller generelt. Du kan desuden vælge, at cookies slettes automatisk, når du lukker browseren. Hvis du deaktiverer cookies, kan det begrænse funktionaliteten af dette website.

Databehandlingen i alle nævnte tilfælde via Google foretages på grundlag af dit samtykke iht. art. 6 stk. 1 s.1 lit. a i databeskyttelsesforordningen såfremt du har givet dit samtykke via vores banner.

Hvilke tredjeparter anvender vi inden for disse rammer?

I det følgende oplyser vi dig de tredjeparter, som vi samarbejder med i forbindelse med målingen af besøgende. Såfremt dataene inden for disse rammer behandles uden for EU eller EØS, skal du være opmærksom på, at der er risiko for, at myndigheder får adgang til dataene til sikkerheds- og overvågningsformål, uden at du informeres om dette eller kan indgive klage.

Leverandør

Google Ireland Limited

 

 

Google LLC (USA)

Maksimal opbevaringsperiode

24 Måneder

 

 

24 Måneder

Passende databeskyttelsesniveau

Behandling inden for EU/EØS

 

For overførsler til USA sikres et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau ved certificering af udbyderen i overensstemmelse med beslutningen om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet (EU-U.S. Data Privacy Framework).

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, skal du klikke her og foretage den relevante indstilling via vores banner.

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, skal du klikke her og foretage den relevante indstilling via vores banner.

Virksomhedens dataansvarlige person står gerne til rådighed for oplysninger eller forslag vedrørende databeskyttelse:

Jennifer Jähn-Nguyen
datenschutz nord GmbH
Web: www.datenschutz-nord-gruppe.de
Email: office@datenschutz-nord.de
Kontor: 0421 69 66 32 0

Du har mulighed for at kontakte os via webformularer. Hvis du vil anvende vores kontaktformular, skal vi bruge dit navn, dine kontaktdata og din e-mailadresse. Du kan give os meddelelse om yderligere informationer eller overførsler, det er dog ikke obligatorisk. 

Retsgrundlaget for behandling er art. 6 stk. 1 lit. f i databeskyttelsesforordningen. Dine data behandles kun med henblik på behandling af din forespørgsel eller kundesupport og gemmes ikke på vores server.

Dataene behandles kun af medarbejdere, der er ansvarlige for aftaleafviklingen hos D+H koncernen. Om nødvendigt videregives personrelaterede data til de virksomheder, der deltager i afviklingen af denne aftale. Hertil hører bl.a. D+H datterselskaberne og salgspartnere.

Af datasikkerhedsgrunde har vi ikke lagt social plugins direkte på vores hjemmeside. Hvis du besøger vores sider, overføres der derfor ingen data til social media-tjenester som f.eks. Facebook, Twitter, XING eller Google+. Dermed er det udelukket, at en tredjeperson kan oprette en profil.

Du har dog mulighed for at dele udvalgte sider ved at klikke på Facebook, Twitter, XING eller Google+ grænseflader. Hertil anvender vi den såkaldte Shariff-løsning, der er udviklet af c’t Magazin med henblik på at tilbyde et datasikkerhedskonformt alternativ til de klassiske social-plugins.

Udvikler af Shariff er GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, USA.

Vær opmærksom på, at anvendelsen af tredjepartsindhold og funktioner medfører, at dine data behandles uden for EU eller EØS. I nogle lande er der risiko for, at myndigheder af sikkerheds- og overvågningsmæssige årsager får adgang til dataene, uden at du informeres om dette eller kan indgive klage. 

Yderligere informationer og de gældende bestemmelser om databeskyttelse fra GitHub kan downloades her:
https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/

Hvad skyldes dette? Shariff-løsningen medfører, at alle data og funktioner, der kræves til visning af Facebook, Twitter, XING eller Google+ grænseflader, i første omgang stilles til rådighed af vores webserver. Først når du beslutter dig for at dele indhold via den pågældende grænseflade og klikke på den, foretages der en dataoverførsel til udbyderen af den pågældende social media-tjeneste. 

Udbyder Passende databeskyttelsesniveau Tilbagekaldelse af samtykket
Twitter Behandling inden for EU/EØS Hvis du har klikket på Shariff-knappen, genindlæses indholdet fra tredjepart straks. Hvis du til gengæld ikke ønsker en sådan genindlæsning til andre sider, skal du ikke længere klikke på Shariff-knappen.
LinkedIn For overførsler til USA sikres et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau ved certificering af udbyderen i overensstemmelse med beslutningen om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet (EU-U.S. Data Privacy Framework). Hvis du har klikket på Shariff-knappen, genindlæses indholdet fra tredjepart straks. Hvis du til gengæld ikke ønsker en sådan genindlæsning til andre sider, skal du ikke længere klikke på Shariff-knappen.
Meta (Facebook, Instagram) For overførsler til USA sikres et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau ved certificering af udbyderen i overensstemmelse med beslutningen om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet (EU-U.S. Data Privacy Framework). Hvis du har klikket på Shariff-knappen, genindlæses indholdet fra tredjepart straks. Hvis du til gengæld ikke ønsker en sådan genindlæsning til andre sider, skal du ikke længere klikke på Shariff-knappen.

Vi integrerer videoer på vores hjemmesider, som ikke gemmes på vores servere. Af hensyn til databeskyttelsen indlæses der dog ikke indhold fra tredjepartsudbyderen, når du besøger vores hjemmeside, og tredjepartsudbyderen modtager ingen oplysninger.
Kun når du giver dit samtykke via vores banner, vil indhold fra tredjepartsudbyderen blive indlæst. Som følge heraf modtager tredjepartsudbyderen oplysninger om, at du har besøgt vores websted, samt de brugsdata, der er teknisk nødvendige i denne sammenhæng. Derudover er tredjepartsudbyderen i stand til at implementere sporingsteknologier. Vi har ingen indflydelse på tredjepartsudbyderens videre databehandling. Dit samtykke omfatter genindlæsning af indhold fra tredjepartsudbyderen. 
Indlejring sker på grundlag af dit samtykke, forudsat at du har givet dit samtykke via vores banner. Hvis dataene behandles i denne sammenhæng uden for EU eller EØS (især i USA), giver vi oplysninger om databeskyttelsesniveauet i følgende tabel.

 

Udbyder

Google (Youtube)

Maksimal lagringstid

-

Tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse

For overførsler til USA sikres et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau ved certificering af udbyderen i overensstemmelse med beslutningen om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet (EU-U.S. Data Privacy Framework).

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, skal du klikke her og foretage den relevante indstilling via vores banner.

Vi gemmer og anvender udelukkende dine personrelaterede data, som du overfører til os i løbet af en søgning iht. art. 6 stk. 1 lit. b i databeskyttelsesforordningen, til at afvikle dine bestillinger.

Dataene behandles kun af medarbejdere, der er ansvarlige for aftaleafviklingen hos D+H koncernen. Om nødvendigt videregives personrelaterede data til de virksomheder, der deltager i afviklingen af denne aftale. Hertil hører bl.a. D+H datterselskaberne og salgspartnere.

Du har mulighed for at ændre dine personrelaterede data eller slette din konto ved at gå ind under Brugerkonto under "Mine data".