Databeskyttelse Sociale medier

I det følgende vil vi informere dig om, hvordan vi behandler dine personlige data iht. art. 13 Generel forordning om databeskyttelse (databeskyttelsesforordningen).

Ansvarlig

Vi driver sider på følgende sociale medier:

Du finder vores kontaktdata i vores Kolofon.

I det store hele har vi ingen indflydelse på, om og i hvilket omfang den pågældende tjeneste på de sociale medier forarbejder personrelaterede data efter aktiveringen. Det er dog sandsynligt, at tjenesten på de sociale medier udarbejder brugerprofiler ud fra dine data og anvender disse til tilpasset reklame. Derudover anvendes dine data til at informere andre brugere af tjenesten på de sociale medier om dine aktiviteter på vores hjemmesider.

Anvendelsen foretages på grundlag af dit samtykke iht. art. 6 stk. 1 s.1 lit. a i databeskyttelsesforordningen såfremt du har givet dit samtykke via et klik på linket. Vær opmærksom på, at anvendelsen af mange tjenester på de sociale medier medfører, at dine data behandles uden for EU eller EØS. I nogle lande er der risiko for, at myndigheder af sikkerheds- og overvågningsmæssige årsager får adgang til dataene, uden at du informeres om dette eller kan indgive klage.

Databehandling fra vores side

De data, som du angiver på vores sider på de sociale medier som eksempelvis kommentarer, videoer, billeder, likes, offentlige meddelelser osv. offentliggøres via den sociale medieplatform og anvendes eller behandles aldrig til andre formål af os. Vi forbeholder os imidlertid ret til at slette indhold, hvis det måtte være nødvendigt. Vi deler muligvis dit indhold på vores side, hvis dette er en funktion på platformen på de sociale medier og kommunikerer med dig via den sociale medieplatform. Retsgrundlaget er art. 6 stk. 1 pkt. 1 litra f i databeskyttelsesforordningen. Databehandlingen sker med henblik på arbejdet i offentligheden og kommunikationen.

Hvis du vil gøre indsigelse mod en bestemt databehandling, som vi har indflydelse på, bedes du henvende dig til en af de kontakter, der fremgår af kolofonen. Så kontrollerer vi din indsigelse.

Hvis du fremsætter en anmodning til os på den sociale medieplatform, henviser vi afhængig af det krævede svar eventuelt også til andre, mere sikre kommunikationsveje for at sikre anonymitet. Du har til hver en tid mulighed for at sende fortrolige forespørgsler til vores adresse, der fremgår af kolofonen.

Som allerede nævnt, sørger vi på de steder, hvor udbyderen af den sociale medieplatform giver os mulighed for det, for at vores sider på de sociale medier lever op til bestemmelserne for databeskyttelse. Derfor anvender vi især ikke de demografiske, interessebaserede, adfærdsbaserede eller geografisk baserede målgruppedefinitioner til markedsføring, som udbyderen af den sociale medieplatform eventuelt leverer til os. I det store hele anvender vi ikke den sociale medieplatform til markedsføringsformål. Med hensyn til statistiske data, som udbyderen af platformen på de sociale medier leverer, har vi kun begrænset indflydelse på disse og kan ikke koble dem fra. Vi sørger dog for, at vi ikke får adgang til yderligere, valgfrie statistiske data.

Databehandling fra udbyderen af den sociale medieplatforms side

Udbyderen af den sociale medieplatform anvender webtrackingmetoder. Webtracking kan også foregå uafhængigt af, om du er tilmeldt eller registreret på den sociale medieplatform. Som allerede nævnt har vi desværre stort set ingen indflydelse på webtrackingmetoderne på den sociale medieplatform. Vi kan f.eks. ikke koble det fra.

Du bør være klar over følgende: Det kan ikke udelukkes, at udbyderen af den sociale medieplatform anvender dine profil- og adfærdsbaserede data med henblik på at analysere dine vaner, personlige relationer, præferencer osv. Vi har for så vidt ingen indflydelse på, hvordan udbyderen af den sociale medieplatform behandler dine data.

Du finder flere oplysninger om, hvordan udbyderen af den sociale medieplatform behandler data, samt yderligere indsigelsesmuligheder i udbyderens databeskyttelseserklæring:

XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Vimeo: https://vimeo.com/privacy

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Dine rettigheder som bruger

Ved behandling af dine personlige data giver databeskyttelsesforordningen dig bestemte rettigheder som bruger af en hjemmeside:

1.) Indsigtsret (art. 15 i databeskyttelsesforordningen):

Du har ret til at forlange at få at vide, om der behandles pågældende personrelaterede data; hvis det er tilfældet, så har du ret til at få indsigt i disse personrelaterede data og til de informationer, der er anført i detaljer i art. 15 i databeskyttelsesforordningen.

2.) Ret til at få oplysninger rettet og slettet (art. 16 og 17 i databeskyttelsesforordningen):

Du har ret til at forlange straks at få rettet urigtige personrelaterede data og evt. korrigeret ufuldstændige personrelaterede data.

Du har desuden ret til at forlange, at personrelaterede data, der vedrører dig, straks bliver slettet, hvis en af de anførte grunde i art. 17 i databeskyttelsesforordningen gør sig gældende, f.eks. hvis dataene ikke længere er nødvendige til opfyldelse af de pågældende formål.

3.) Ret til begrænsninger i behandlingen (art. 18 i databeskyttelsesforordningen):

Du har ret til at forlange begrænsninger i behandlingen, hvis der foreligger en af de forudsætninger, der er anført i art. 18 i databeskyttelsesforordningen, f.eks. hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen, under en evt. kontrol.

4.) Ret til at transmittere data (art. 20 i databeskyttelsesforordningen):

I bestemte tilfælde, der fremgår i detaljer i art. 20 i databeskyttelsesforordningen, har du ret til at modtage personrelaterede data om dig selv i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at forlange, at disse data transmitteres til en tredje person.

5.) Indsigelsesret (art. 21 i databeskyttelsesforordningen):

Indsamles der data på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. f (databehandling til varetagelse af berettigede interesser), har du ret til, af årsager, der skyldes din særlige situation, til hver en tid at gøre indsigelse mod behandlingen. Så behandler vi ikke længere de personrelaterede data, med mindre der foreligger påviselige, ufravigelige, beskyttelsesværdige årsager til behandlingen, der vejer tungere end interesserne, rettighederne og frihederne for den pågældende person, eller behandlingen sker med henblik på at gøre retskrav gældende, udøve dem eller forsvare dem.

Klageadgang hos en tilsynsførende myndighed

Du har iht. art. 77 i databeskyttelsesforordningen ret til at indgive klage hos en tilsynsførende myndighed, hvis du mener, at behandlingen af data om dig selv er i strid med datasikkerhedslovgivningen. Klageadgangen kan først og fremmest gøres gældende hos en tilsynsførende myndighed i medlemsstaten for din bopæl, din arbejdsplads eller stedet for den formodede krænkelse.

ontaktdata for den dataansvarlige

Virksomhedens dataansvarlige person står gerne til rådighed for oplysninger eller forslag vedrørende databeskyttelse:

Jennifer Jähn-Nguyen
datenschutz nord GmbH
Web: www.datenschutz-nord-gruppe.de
Email: office@datenschutz-nord.de
Kontor: 0421 69 66 32 0