NATURLIGVENTILATION

Naturlig ventilation installeres typisk når der er udfordringer med indeklimaet. Det kan blandt andet være i forhold til temperatur udsving, CO2-niveau, luftfugtighed, lugtgener osv.. Den naturlige ventilation kan opnås ved manuelle håndtag på facade eller ovenlys, men kan også motoriseres.

Det er mest udbredt på ovenlys og højtsiddende vinduer, hvor der ikke er umiddelbar manuel adgang. Vi ser et stort potentiale i brugen af elektriske motorer for at få en let og tilgængelig udluftning af de pågældende rum med den rette udluftningsstrategi.

Vi leverer en bred vifte af forskellige ovenlys alt efter behov og funktioner. Ovenlys sortimentet indeholder blandt andet kupler, kuppelpyramider og flade ovenlys. Dertil kan vi levere elektriske motorer, styringer, trykbetjeninger, og remotecontrol.

For at bestemme den rette motor er det er vigtigt at vide, hvor meget motoren skal trykke. Her kan man bruges vores online beregner, myCalc, hvor det er muligt at beregne et specifikt opluk og dermed finde den rette motor.

Motorerne kan leveres i både 230 V og 24 V.

Vi leverer nogle af markedets mest pålidelige og lydsvage motorer. De kan programmeres med bestemte åbningslængder og hastighed, som derved reducerer støj.

Motorerne har en ekstraordinær pålidelighed med test op til 20.000 dobbeltoperationer.

Ensidig ventilation er en type ventilation, hvor den friske luft kun kommer ind i et rum eller en bygning fra én kilde eller retning, mens den brugte luft fjernes fra en anden kilde eller retning. Dette kan opnås ved at placere ventilationsåbninger eller -kanaler på kun én side af bygningen eller rummet, så den friske luft trækkes ind fra denne kilde, og den brugte luft fjernes fra en anden kilde.

Ensidig ventilation kan have nogle ulemper, da det kan føre til ujævn fordeling af luften i bygningen eller rummet, hvilket kan resultere i dårlig luftkvalitet i nogle områder. Det kan også resultere i øget energiforbrug, da der kan være behov for mere mekanisk ventilation for at sikre en tilstrækkelig luftcirkulation og kvalitet.

Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige type ventilation afhængigt af bygningens eller rummets størrelse, form og funktion. Hvis ensidig ventilation bruges, er det vigtigt at sikre, at luftstrømmen er tilstrækkelig jævn og effektiv, og at der er regelmæssig vedligeholdelse af ventilationssystemet for at undgå problemer med luftkvaliteten eller energiforbruget.


Tværventilation er en type ventilation, hvor luften bevæger sig vandret eller på tværs af et rum eller en bygning.

Tværventilation er designet til at skabe en jævn luftstrøm i hele rummet, hvilket kan forbedre luftkvaliteten og forhindre opbygning af fugt eller skimmel.

Dette kan opnås ved at placere ventilationsåbninger eller -kanaler på modsatte sider af et rum eller en bygning, således at den friske luft trækkes ind fra én side og den brugte luft trækkes ud fra den anden side.

Tværventilation kan også være nyttig til at reducere koncentrationen af partikler og forurenende stoffer i luften.

 

Hybridventilation er en type ventilation, der kombinerer naturlig ventilation og mekanisk ventilation.

Det er en innovativ tilgang til ventilation, der søger at optimere energieffektiviteten i bygninger og samtidig opretholde et godt indeklima.

I en typisk hybridventilationssystem vil naturlig ventilation benyttes, når vejret tillader det, og mekanisk ventilation vil tage over, når det er nødvendigt for at opretholde et sundt og behageligt indeklima. Naturlig ventilation kan opnås ved hjælp af vinduer, ventilationskanaler eller andre åbninger, og det kan hjælpe med at reducere energiforbruget, da det ikke kræver strøm eller anden form for energi.

Mekanisk ventilation kan være nødvendig, når vejret er for ekstremt, eller når der er behov for mere præcis kontrol over ventilationen i bygningen.

Hybridventilationssystemer kan give store energibesparelser sammenlignet med traditionelle ventilationsløsninger og kan også have positive indvirkninger på indeklimaet i bygningen.

Derudover kan hybridventilationssystemer også være mere omkostningseffektive end andre mere komplekse ventilationsløsninger.