ELEVATORSKAKTE ABV-t6

Når der skal installeres automatisk brandventilation i en elevatorskakt, skal det udføres i henhold til BR18, DBIs retningslinje 027, DS/EN 12101-2 & gældende brandstrategi.

Denne type af automatisk brandventilation minimerer røgspredning igennem elevatorskakten til andre områder i bygningen under brand. 

Ved denne type automatisk brandventilation er der ingen krav om erstatningsluftåbninger.

Detektering skal derimod placeres på alle etager i umiddelbar nærhed af elevatorindgangen, for sikre en rettidig åbning af den automatiske brandventilation. 

 

Fraluft placeres i toppen af elevatorskakten. Effektiviteten af disse åbninger beskrives med et testet aerodynamisk areal (Aa) ud fra normen: DS/EN 12101-2. Termisk fraluft i elevatorskakte er effektivt op til 45 m højde jf. DBIs retningslinje 027. 

I henhold til DS/EN 12101-2 skal oplukket testes med:
- Snelast = 800 N/m²
- Vindlast = 1500 N/m² 
- B300, 300 gr. i 30 minutter
- Temperatur (-5°) 
- RE50+10.000, funktionsduelighed
- E-d2, brandpåvirkning
- Åbningstid max 60 s

Det er et krav at fraluftåbningen i elevatorskakte, har et aerodynamisk areal på 0,45 m² per dør til elevatorskakten fra samme brandmæssige enhed. Er der flere døre skal der etableres mindst 0,90 m² aerodynamisk åbningsareal.
 

Termiske eller optiske detektorer skal kobles til systemet for at opnå automatisk åbning under brand og skal placeres så højt som muligt.

Der er krav om placering af røgmeldere på hver etage, med en maksimal afstand til elevatordøren på 2 m. Disse er ofte tilkoblet et automatisk brandalarm anlæg.

Aktiveringstryk placeres ved beredskabets primære indsatsveje. Disse bruges ved manuel aktivering af ABV-anlæg og laver både visuel og akustisk alarm, når der er fejl eller alarm på systemet. 

Det er lovpligtigt årligt at servicere ABV-systemet, hvorfor de melder fejl når serviceintervallet er overskredet. Aktiveringstryk skal installeres i tilgængelig højde mellem 0,8-1,8 m fra gulv.

Kontrolpanelet styrer og strømforsyner de tilsluttede komponenter. Det skal udføres med 72 timer nødforsyning i henhold til DS/EN 12101-10.

Kontrolpanelet skal placeres i let tilgængelig højde mellem 0,4-2,0 m, samt der skal være 1m frilængde foran. Kontrolpanelet må ikke sidde i sit eget betjeningsområde.