PROJEKTERING

Som certificeret installatørvirksomhed og producent, har vi stor klarhed over alle vigtige processer og dokumentationsforhold. Så kan systemet idriftsættes, godkendes og have en lang efterfølgende levetid - vi servicerer driftsikre systemer der er over 30 år gamle.

Derfor hjælper vi gerne med at lave den første forudgående projektering i forhold til et beskrevet elektrisk system for: Automatisk brandventilation, røgudluftning eller naturlig ventilation.

Vi kan ud fra materialet tilbyde et konkret og retvisende system, så der kommer specifikke rammer på økonomien og produkterne.

Det er vigtigt med et konkret system, da små funktionsbeskrivelser, kan skabe store økonomiske udsving på den komplette systemløsning i forhold til installation og produkt indkøb.

For eksempel: Kan en mindre overdimensionering på enten kæde- eller tandstangsmotor betyde at kontrolpanelet skal være større eller ledningstværsnit skal øges.

 

Hos D+H Danmark A/S ser vi gerne projektmateriale igennem, for at kunne tilbyde den bedste løsning, som lever op til krav og beskrivelser.

 • Tilbud på komplette systemløsninger

 • Assistance med tekniske tegninger på beslag, montage & godkendelser

 • Vejledning i korrekt systemsammensætning med baggrund i udbudsmateriale

 • Hjælp til valg af systemprofiler for DS/EN12101-2

 • Beregning af geometriske(Ageo) og aerodynamiske arealer(Aa)

D+H Danmark A/S, er virksomhedscertificeret til at projektere, installere og vedligeholde termisk automatisk brandventilation og kan derfor tilbyde:

 • Projektering af installation iht. DBIs retningslinje 027

 • Samling og udførelse af anlægs dokumentation

 • CE-mærkning af det samlede anlæg iht. maskindirektivet

 • Etablering og montage af automatiske brandventilationssystemer i.h.t. DBIs retningslinje 027

 • Idriftsættelse af komplette ABV-systemer

 • Færdigmelding i samarbejde med 3. part iht. DBIs retningslinje 027

Vi ved at der stilles mange krav på området omkring automatisk brandventilation (ABV) og røgudluftning (RU), hvorfor vi forsøger at supportere til at finde den bedste løsning på det specifikke projekt. Derfor tilbyder vi:

 • Kurser i D+H produkter

 • Foredrag hos jer omkring automatisk brandventilation og røgudluftning

 • Gennemgang af eksisterende projekter