Røgudluftning RU-T 7

Røgudluftning etableres for at give beredskabet mulighed for at udlufte kold røg efter en eventuel brand eller udlufte varm røg under indsats.

Et røgudluftnings system må ikke forveksles med automatisk brandventilation, da der stilles forskellige krav til projektering og produkter.

Til røgudluftning stilles der ikke samme høje krav til CE-mærkning og godkendelse, da systemet ikke skal fungere automatisk under en brand. Derimod skal det sikres at systemet virker efter en eventuel brand.

Det betyder at: Motoren, kontrolpanel, aktivering og installation skal være godkendt til brand.  Røgudluftning bruges eksempelvis i trappeopgange eller i større industrihaller. I trappeopgange stilles der krav om et geometrisk frit åbningsareal på minimum 1 m², hvor der i andre bebyggelser er et krav om 0,5 % gulvareal som geometrisk frit åbningsareal. Dette krav stilles ofte sammen med andre brandsikringstiltag.

Der er ikke krav til detektering, da systemet ikke skal virke automatisk under brand. Derudover bortfalder krav om erstatningsluft.

Vi kan i denne kategori tilbyde en blanding imellem B300 godkendte motorer og mere traditionelle ovenlys, som bruges til naturlig ventilation.

Røgudluftning skal udføres i henhold til BR18 & DBIs retningslinje 027.

 

Aktiveringstryk placeres ved beredskabets primære indsatsveje. Disse bruges ved manuel aktivering af RU-anlæg og laver både visuel og akustisk alarm, når der er fejl eller alarm på systemet.

Det er lovpligtigt årligt at servicere RU-systemet, hvorfor de melder fejl når serviceintervallet er overskredet. Aktiveringstryk skal installeres i tilgængelig højde mellem 0,8-1,8 m fra gulv.

Kontrolpanelet styrer alle tilsluttede komponenter hvortil der skal udføres overvågning på alle tilslutninger. Derudover udføres det med 72 timer nødforsyning, for at sikre funktionen under strømsvigt og skal godkendes i henhold til DS/EN 12101-10.

Kontrolpanelet skal placeres i let tilgængelig højde mellem 0,4-2,0 m, samt der skal være 1 m frilængde foran. Kontrolpanelet må ikke sidde i sit eget betjeningsområde.