• Glass dome roof with open trapezoidal windows and evening sun reflected in the clouds

INSTALLERAD + ANSLUTEN

Varje byggnad börjar med en enkel idé. Och rätt tidpunkt att inleda din diskussion med D+H.

Vår drivteknik för fönsterautomatisering har visat sig fungera i mer än 50 år. Och idag kommer denna erfarenhet dig till godo under varje planerings- och implementeringsfas av dina projekt. Vi gör mer än att bara leverera fönstermotorer och konsoler. Vi stöder dig från anbudsprocessen hela vägen till installationen i alla faser av ditt projekt.

Som en del av vårt planeringsstöd finns vi här för att hjälpa dig med alla frågor om brandskydd, de standarder som gäller för det specifika projektet och samarbete med angränsande branscher som elteknik. Vårt mål är att genomföra ditt fönsterprojekt med optimal teknik och kostnadseffektivitet. Vi hjälper dig att positionera dig själv och ditt företag som specialist på planering och installation av fönsterautomation och NSHEV-lösningar.

Expertkunskap för din planeringssäkerhet

Oavsett vilka utmaningar du står inför: Hos D+H hittar du en partner som stöttar dig redan i de tidigaste faserna av dina projekt. Redan från början drar du nytta av vår erfarenhet, våra lösningar och våra tjänster inom alla aspekter av brandgasventilation och komfortventilation. Oavsett om du är arkitekt eller specialistplanerare.

Planering

 • Specialistrådgivning för storskaliga projekt, nybyggnation och renovering av gamla byggnader

 • Erbjudande och utveckling av toppmoderna, individuellt anpassade strategier för brandgasventilation och ventilation

 • Förberedande arbete med tekniska ritningar och koncept, även i samarbete med systemleverantörer

 • Kraftberäkningar, planering av elsystem och fasadplanering

 • Stöd för överensstämmelse med specifikationer  

 • Överväganden om luftflöde

 • Planering av gränssnitt

 • Beräkning av den effektiva arean, geometriska fria arean och aerodynamiska arean

Installation

 • Stöd för utformning av fasader

 • Kostnadsberäkningar

 • Rådgivning om brandskydd

 • Elektriska överväganden

 • Planering av kabeldragning

 • Individuellt stöd för storskaliga projekt

 • Mönster, exempel, mock-ups

 • Samordning mellan olika discipliner

Utbildning

 • Presentationer

 • Möten

 • Workshops

 • Intern utbildning

 • Webbseminarier