• Closed multi-leaf damper installed in lift shaft head from below

Innovativa lösningar för rökgasventilation i hisschakt med BlueKit

Minskade energikostnader + ökad säkerhet

BlueKit-system minskar permanent byggnadens energikostnader och maximerar samtidigt säkerheten. Idén bakom detta är både enkel och genial: permanenta öppningar i hisschaktet förblir stängda och öppnas endast i händelse av brand. Detta minskar uppvärmningskostnaderna. Om schaktöppningarna är öppna kontinuerligt, vilket är fallet i konventionella konfigurationer, försvinner värmeenergi på ett okontrollerat sätt på grund av skorstenseffekten i schaktet. Att täta den övre delen av schaktet ökar också komforten i byggnaden genom att eliminera den obehagliga dragningseffekten på insidan. BlueKit-systemet är en av de mest avancerade lösningarna för schaktrökutsugning i världen.

  • Potential att minska uppvärmningskostnaderna för hela byggnaden med upp till 7%

  • Stängning av permanenta öppningar högst upp i schaktet

  • Tillförlitlig rökutsugning i händelse av brand

  • Systemet betalar sig självt efter bara några år

  • Ökar boende- och arbetskomforten genom att minska dragpåverkan

BlueKit website
smiling woman standing in modern lift

Med och utan BlueKit: en jämförelse

Drawing showing energy loss in the form of money flowing out through the opening in the lift shaft

Genom den permanenta öppningen i hisschaktet försvinner en stor mängd värdefull värmeenergi. Detta är inte bara skadligt för miljön, utan även för plånboken.

BlueKit tätningselement förhindrar att värmeenergi läcker ut i onödan. På så sätt kan flera tusen kronor sparas varje år och utsläppen minskas. Vid brand öppnas elementet så att röken kan tränga ut.

Illustration of a building with installed Thermo Flap in an explosion drawing

Ett effektivt system som består av endast ett fåtal komponenter

1 Ventilationselement

Begränsar energiförluster på grund av tätning av öppningen i hisschaktet. Ventilerar och avlägsnar rök vid behov.

2 Styningar

Tar emot och vidarebefordrar triggersignalen för öppning av ventilationselementet.

3 Hiss-status sändare

Övervakar luftkvaliteten med avseende på CO2 och luftfuktighet direkt vid hisskorgen. Ytterligare övervakning av rörelser eller funktionsfel i hissen. Vid behov skickas en ventilationssignal till centralenheten.

4 Knapp för rökventilation

Manuell utlösning av ett ventilations- eller brandgasventilationkommando och visning av systemstatus.

5 Rökdetektor

Ger rökdetektering över hela schakthöjden och vidarebefordrar signalen till centralenheten eller radio- och anslutningsenheten.

Kontorhaus in Hamburg Alsterufer from outside

BlueKit i Kontorhaus Alsterufer, Tyskland

Prestigeprojektet Kontorhaus Alsterufer 1-3 i Hamburg har redan i planeringsfasen fått utmärkelsen LEED Gold för ekologiskt byggande. D+H spelar en roll i detta: den nya byggnaden har fem hisschakt, vart och ett utrustat med ett BlueKit-system. Lift-Status-Transmitters (LST) installeras direkt i hisskorgarna och säkerställer ventilation enligt kraven när de är i drift. Om t.ex. CO2-värdet i schaktet ökar öppnas ventilationsklaffarna i schaktets övre del automatiskt. Om accelerationssensorerna på hisskorgarna inte registrerar någon rörelse under en viss tidsperiod, t.ex. efter arbetstid eller på helger, förblir klaffarna stängda.

BlueKit på AZ Delta-sjukhuset i Rombeke, Belgien

Letar du efter mer?

Mer information om BlueKits lösningar och produkter finns på BlueKits webbplats. 
BlueKit website
BlueKit logo in light and dark blue lettering with border on white background