RÄDDAR LIV + SKYDDAR EGENDOM

Säkerhet genom rök- och värmeavskiljning 

En människa kan klara sig i dagar utan att äta eller dricka, men bara i sekunder utan tillräcklig luft. Därför är den största risken för människor när en byggnad brinner, rök och giftiga rökgaser. I händelse av brand avlägsnar ett effektivt system för rök- och brandgasventilation, värme, rök och giftiga gaser. På så sätt hålls utrymnings- och räddningsvägar fria från rök. Brandmän och räddningspersonal kan effektivt nå brandhärden och snabbt evakuera människor. Detta räddar liv i nödsituationer. Dessutom minskar byggnadsskadorna avsevärt och egendom inom lågrökskiktet förblir i stort sett opåverkad av rök och sot.

  • Röknivåerna i utrymningsvägarna hålls låga: Människor kan lämna byggnaden snabbare i en nödsituation

  • Heta rökgaser tillåts avgå, vilket minskar skadorna på byggnaden

  • Brandgasventilationen utlöses på några sekunder, innan brandmännen anländer

  • Snabbt och enkelt underhåll 

© D+H Polska sp. z o.o.

Hur rök- och brandgasventilation fungerar

Om en rök- och brandutveckling upptäcks av sensorerna i en byggnad, eller om en rökventilationsknapp utlöses manuellt, öppnar intelligenta rökventilationslösningar från D+H omedelbart fönster och takfönster i det övre vägg- eller takområdet. Samtidigt stängs andra fönster för att förhindra att röken når de områden som inte påverkas av branden. Tilluftsfönster i fasaden släpper in frisk luft.

 

Som ett av de första företagen att använda motoriserade brandgasventilatorer och den första tillverkaren av certifierade brandgasventilatorer har vi omfattande erfarenhet på marknaden. Från brandgasventilation i trapphus till komplexa brandkrav för stora byggnader: D+H erbjuder alltid en kostnadseffektiv, skräddarsydd och säker systemlösning. Modulär och digital.

Med och utan brandgasventilation: en jämförelse

Öppningar för tilluft och frånluft kan användas för att avlägsna rök och värme. Rök avleds till ett stabilt rökskikt ovanför det område där människor vistas.

Giftig brandrök och extrem hetta ansamlas i byggnaden. Detta äventyrar liv, försvårar räddningsinsatser och orsakar förstörelse av egendom.