© Photo Visit Skellefteå

Sara Kulturhus

Träkonstruktion till oanade höjder

Användning Utbildning & Kultur
Lösning Kontrollerad Komfortventilation, Brandgasventilation
År 2021
Plats Sverige
Arkitekt White Arkitekter
© Photo Visit Skellefteå

Hållbart byggande med toppmodern teknik och ett beprövat byggmaterial

Det svenska försäljningsbolaget i D+H-koncernen har vunnit tävlingen Atmosphere Award 2022. Tävlingen belönar enastående lösningar för exceptionell arkitektur. Platinum Award går till norra Europa.

Regionen kring Skellefteå (norra Sverige) präglas av en optimistisk anda. Efter en kraftig utflyttning från området, som präglades av timmerhandel, under förra seklet har en vändning skett med etablering av högteknologisk industri. För att stärka sitt eget kulturutbud anordnade staden en tävling om den nya byggnaden.

Skellefteå, som tidigare präglades av trähusbebyggelse, har nu en samlingspunkt i trä mitt i centrum. Med Sara Kulturhus har den medelstora staden i Västerbottens län fått ett speciellt exempel på hållbar konstruktion. Höghuset, som är byggt med en bärande struktur av trä, står för modern konstruktion med fokus på CO2-balansen. Det har 20 våningar och är cirka 80 meter högt. Det gör den till en av de högsta träbyggnaderna i Europa. Byggnaden är uppkallad efter Sara Lidman, en lokal författare.

Kulturhuset är uppdelat i en lägre byggnad som är ett kulturcentrum öppet för allmänheten med ett bibliotek, en träklädd teatersalong, ett galleri och andra områden som kan användas för konst och kultur. Den övre byggnaden, från våning fem och uppåt, är ett torn. Det kommer att användas för hotellet, som kommer att erbjuda boende, en konferensavdelning, en restaurang och ett fitness- och wellnesscenter.  

Sara Kulturhus drivs helt av förnybar energi. Det stöds av ett styrsystem som reglerar behovet av ventilation och uppvärmning. Energi som inte används kan lagras. I träbyggnadslandet Sverige kunde man länge bara planera och bygga på låg höjd på grund av brandrisken. Den byggtekniska utvecklingen har dock gjort det möjligt att bygga på tidigare oanade höjder. Brandskyddskonceptet spelar en viktig roll i detta. Experterna från D+H Sverige spelade en nyckelroll i detta.   

I denna byggnad installerades lösningar för kontrollerad naturlig ventilation (KNL) och rök- och värmeavledning (RWA). Över 160 D+H kedjedrifter, huvudsakligen från KA-serien, kompletterade med BSY+-teknik och tillhörande ACB-gateways säkerställer millimeterprecis styrning av fönstren - och en daglig tillförsel av luft samt säkerhet i händelse av brand. Endast tre SHEV-kontrollcentraler från CPS-M-serien säkerställer en smidig drift av alla D+H-produkter i detta 24-voltssystem. Teamet från D+H Sverige AB var alltid kontaktpunkten för alla som var involverade i projektet under planerings- och byggfasen. I synnerhet planeringen av kabeldragningen till ett minimum, programmeringen av systemen och idrifttagningen av alla lösningar bär den professionella signaturen från experterna från D+H Sverige AB.

Den internationellt erkända arkitektbyrån White Arkitekter har ritat denna klimatpositiva byggnad, som har fått flera utmärkelser för både sin arkitektur och sitt främjande av en hållbar livsstil. Användningen av trä som byggmaterial för en stor del av det övergripande projektet visar vilka möjligheter som för närvarande är möjliga med detta naturliga material. Det fanns inget behov av en betongkärna för att förstärka huset. Träet för konstruktionen kommer från skogar i regionen. Och träkomponenterna prefabricerades också i ett företag inte långt från byggarbetsplatsen. Kategoriseringen som klimatpositiv baseras på önskan att byggnaden ska kunna användas i minst 100 år och att den efter halva sin livslängd ska binda mer CO2 än vad som orsakades under byggtiden. De stora glasfasaderna på alla sidor av byggnaden är också slående. 

Klicka här för referensvideon

Installerade produkter

D+H SHEV-central modulära CPS-M1-020-B

CPS-M1-020-B
SHEV‑central
230 V AC / 50 Hz / 530 VA
24 V DC / 20 A
Till produkten
D+H SHEV-central modulära CPS-M1-060-B

CPS-M1-060-B
SHEV‑central
230 V AC / 50 Hz / 1570 VA
24 V DC / 60 A
Till produkten
D+H SHEV-central modulära CPS-M1-S

CPS-M1-S
SHEV‑central
230 V AC / 50 Hz
24 V DC
Till produkten
D+H Gateway ACB på BSY+ 230 V AC ACB-BSY+-GW1-230

ACB-BSY+-GW1-230
Gateway ACB på BSY+ 230 V AC
Till produkten
D+H Kedjemotor CDC-0252-0350-1-ACB-R

CDC-0252-0350-1-ACB
Kedjemotor
24 V DC / 0,6 A
250 N
350 mm
Till produkten
D+H Kedjemotor KA 34-BSY+ Set

KA 34-BSY+
Kedjemotor
24 V DC / 1 A
300 N
350 mm - 1300 mm
Till produkten
D+H Kedjemotor KA 54-BSY+ Set

KA 54-BSY+
Kedjemotor
24 V DC / 1,4 A
500 N
350 mm - 1300 mm
Till produkten
D+H Kuggstångsmotor ZA-0300-1-ACB

ZA-0300-1-ACB
Kuggstångsmotorer
24 V DC / 0,5 A
300 N
165 mm - 1500 mm
Till produkten