Serie VLD   Linjära låsmotorer

VLD 51-BSY+

  • Kan användas för öppningar för rökventilation, D+H Euro‑SHEV enligt EN 12101‑2 samt för daglig ventilation

  • Med mikroprocessorstyrd motorelektronik för kommunikation och sekvensstyrning av anslutna BSY+ fönstermotorer för fönsteröppning

  • Upp till 6 VLD‑BSY+ motorer möjligt på ett fönster

  • För manövrering av standardmässiga regel‑skjutbeslag

  • VP‑signal hos den anslutna BSY+ öppningsmotorn aktiverad

  • Manuell nödöppning möjlig

  • Låsriktning kan ställas in på motorn

  • Ökat inbrottsskydd

Godkännande / Certifikat

Dessa produkter finns även tillgängliga med följande godkännanden:
Detaljer för godkännande lämnas av din D+H återförsäljare.

Innehållet på denna sida:

Versioner och tekniska data

VLD-BSY+ VLD 51-BSY+
Försörjning 24 V DC / ±20 % / 1 A
Drifts faktor Variabel utrustning möjlig 30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.)
Låskraft 500 N
Utbrytnings kraft 1000 N *
Livslängd > 10000 cykler
Slag 38 mm
Gånghastighet ÖPPNA 3,3 mm/s
Gånghastighet ÖPPNA -SHEV 4,2 mm/s
Gånghastighet STÄNGA 3,3 mm/s
Kapslingsklass IP 50
Visa mer information
Förfrågan &
Jämför
VLD-BSY+ VLD 51-BSY+
Lägg till i jämförelselistan / Ta bort från jämförelselistan
Konfigurera nu Förfrågan

* Utbrytningskraft i upplåsningsläge, ** enligt VdS 2580

Bruksanvisning
2.31 MB
CAD-ritning
712.08 KB
download-icon
488.94 KB
download-icon
Anbudshandlingar
VLD 51-BSY+
VLD 51-BSY+